Betingelser for deltagelse og fast medlemskab på Fysio Bootcamp

§1 TILMELDING / MEDLEMSKAB:

Et medlemskab/tilmelding er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet/deltager. Ved misbrug af medlemskab/tilmelding vil medlemmet/deltager blive udelukket fra Fysio Bootcamp. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalingskort mv. kan ske på medlemslogin på Fysiobootcamp.dk. Ved fast medlemskabs er det medlemmets ansvar, at Fysio Bootcamp ApS til en hver tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

§2 VARIGHED:

Tilmelding på Fysio Bootcamp følger den periode, tilmeldte har tilmeldt sig på. Forløbet er bindende indenfor den tilmeldte træningsperiode. Der vil ikke blive kompenseret for træningssessioner som ikke er blevet benyttet indenfor træningsperioden, hverken økonomisk eller via anvendelse på fremtidige forløb. Det er til enhver tid tilmeldtes eget ansvar at gøre brug af sine tilmeldte sessioner indenfor den tilmeldte træningsperiode.
Der stilles ikke garanti for flytning af træningsperiode efter tilmelding.
Gælder kun fast medlemskab: Et fast medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til § 5.

§3 BETALING:

Fysio Bootcamp ApS modtager betaling med Visa-Dankort, Visa og Mastercard.
Din plads er først din, når tilmeldingen er betalt. Din tilmelding er bindende efter betaling, og det er ikke muligt at fortryde eller få refunderet betalingen. Din tilmelding er personlig og kan ikke videresælges til anden side. Betalingen finder sted ved din tilmelding.
Ved fast medlemskab: Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at betalingskort oplysningerne er indtastet korrekt, så betalingen forløber som den skal. Abonnement fornyes og betalingen hæves 14 dage før indeværende bootcamp afslutter, medmindre opsigelse af fundet sted jf. §5.
Ændring af betalingskort kan ske på Fysio Bootcamp medlemslogin. Kvittering og bekræftelse på tilmelding leveres straks til den oplyste email, efter tilmelding.

§4 PRISÆNDRINGER:

Gælder kun ved fast medlemskab:
Prisændringer meddeles skriftlig og på websitet senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 5.

§5 OPSIGELSE AF MEDLEMSKABER:

Ved fast medlemskab:
Et medlemskab kan opsiges med 14 dages varsel, til udgangen af indeværende bootcamp periode.  Opsiges medlemskabet mindre end 14 dage før indeværende bootcamp afslutter, vil opsigelsen først træde i kraft ved afslutning af næste bootcamp.
Opsigelsen kan ske via medlemslogin eller ved skriftlig henvendelse til Fysio Bootcamp ApS. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse.

Obs: Vær opmærksom på at vores officielle bootcamp opstartsdato altid er en søndag, og dermed skal opsigelsen senest være modtaget den pågældende søndag.

§6 BERO:

Et medlemskab kan sættes i bero med 14 dages varsel til udgangen af indeværende bootcamp periode.  Berosættelse mindre end 14 dage før indeværende bootcamp afslutter, vil bero først træde i kraft ved afslutning af næste bootcamp.

§7 FORTRYDELSESRET OG AFLYSNING:

Din tilmelding er bindende efter betaling. Der er ingen fortrydelsesret ved køb af træningsforløb.
Der ydes ikke økonomisk eller træningsmæssig kompensation ved sygdom, skader, barsel, flytning eller andre personlige forhold som måtte være til afbrydelse for dit træningsforløb.

§8 PERSONER UNDER 18 ÅR/UMYNDIGGJORTE PERSONER:

Er en person under 18 år eller umyndiggjort, kan et medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værge tegner et medlemskab for personen på den myndiges/værgens regning.
Børn under 15 år kan træne på Fysio Bootcamp med en forældre.

§9 HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE:

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fysio Bootcamp. Fysio Bootcamp tager ikke ansvar for personskader på et medlem/deltager som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§10 ÆNDRINGER I TRÆNINGSFORØB:

Vi tager forbehold for aflysninger, manglende træner på planlagte træningssessioner, samt udskiftning af trænere gennem forløbet.
Ved aflyst træningssession eller fremmøde uden træner, vil der kompenseres med en alternativ træningsdag, på en senere dag og tid valgt af Fysio Bootcamp. Der ydes ikke økonomisk eller anden træningsmæssig kompensation for aflyst træning, manglende træner eller trænerudskifte.

Vi tager forbehold for at visse hold kan ledes af fysioterapeutstuderende samt trænere med anden træningsfaglig baggrund end autoriserede fysioterapeuter

Body Age Scanning: Sker din tilmelding efter forløbets start, så tages der forbehold for at der ikke kan garanteres en Body Age Scanning. Scanningerne foretages som udgangspunkt den sidste søndag før opstart af forløb.

I tilfælde af COVID-19 restriktioner der forhindre os i at afvikle træningsforløbet, vil forløbet blive udsat til et senere tidspunkt. Der ydes ikke økonomisk refundering eller kompensation i tilfælde af yderligere COVID-19 restriktioner.

Vi tager forbehold for at deltagerantallet kan varierer og at der i nogle tilfælde kan forekomme grupper på færre eller flere deltagere end det angivne deltagerantal ved tilmelding.

§11 VÆRDIGENSTANDE:

Fysio Bootcamp bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§12 Samtykke og behandling af personoplysninger

Vi er lovmæssigt forpligtet til at føre journal som autoriseret fysioterapi.

Personoplysninger som vi  journalfører omfatter følgende:
• Navn
• E-mail adresse og adresse
• Kontaktinformation
• CPR-nummer
• Aktuelle og tidligere helbredsoplysninger
• Oplysninger om livsstil, familie- og arbejdsmæssig forhold, medicin, kosttilskud mm.
• Vejledning i behandling og/eller træningsøvelser

Nærmere regler for journalføring findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt

Tilbagetrækning af dit samtykke til behandling af dine personoplysninger

Du kan altid trække dit samtykke tilbage, ønske oplysninger slettet eller få indsigt i disse. Dette kan du gøre ved at kontakte os på kontakt@fysiobootcamp.dk

Tavshedspligt

Vi har jf. Sundhedslovens kapitel 9 § 40 tavshedspligt. Videregivelse af helbredsoplysninger udenfor Fysio Bootcamp må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter Sundhedsloven videregives oplysninger uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f. eks. din egen læge. Nærmere regler findes i Sundhedslovens kapitel 9. Personoplysninger kan via en sikret forbindelse videregives til Sygeforsikring Danmark, såfremt du er medlem heraf og giver mig mundtligt samtykke hertil.

Opbevaring af oplysninger

Dine oplysninger opbevares forsvarligt hos i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum for 10 år fra sidste journalnotat.
Vi opbevarer desuden oplysninger til brug for afregningsformål så længe det er nødvendigt af hensyn til bogføring.
Ved tilmelding acceptere du at, vi opbevarer og journalfører jf. persondatalovens §7 og §8. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynet.

Scroll til toppen

Gratis samtale

Book en vejledende samtale vedrørende personlig træning

Gratis samtale

Book en vejledende samtale vedrørende personlig træning

Interesseret?

Vi sidder klar Til at hjælpe dig!

Få et uforpligtende tilbud på virksomhedstræning.

Vi kontakter dig hurtigst muligt omkring jeres muligheder som virksomhed.

Skal vi finde en tid?

Gratis samtale

Book en vejledende samtale vedrørende personlig træning